Vad är RSS?

Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) istället för att surfa kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av utan att besöka hundratals webbplatser varje dag. Istället får du nyheterna i en kort version till din RSS-läsare när de publiceras. Vill du läsa mer kan du klicka vidare till källan och läsa hela texten.

De flesta större nyhetssajter och bloggar erbjuder ett eller flera RSS-flöden.

RSS-flöden kan enkelt beskrivas som en webbsida som är läsbar för datorer och datorprogram.

Hur gör jag för att prenumerera på ett RSS-flöde?

För att prenumerara på ett RSS-flöde behövs först och främst en RSS-läsare. RSS-läsare finns både som nedladdningsbara program och som webbaserade lösningar som bara kräver en webbläsare. Med de webbaserade lösningarna kan du komma åt dina RSS-flöden från vilken dator som helst som är uppkopplad mot internet.

Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera har också inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden.

Exempel på webbaserade RSS-läsare

Exempel på program för PC

Exempel på program för Mac