Bo Hedlund 
Hälltorpsgatan 22, 72233 Västerås

År 1958

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer