Gunnar Björkholm 
Skördevägen 3, 69136 Karlskoga

År 1941

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer