Kontakt -- styrelse

Styrelsen m. fl.

Ordförande
Sören Hedström
Kassaförvaltare Ulla Siewertz
Ledamöter (inkl. suppleanter)
 • Sonja Björkén
 • Elisabeth Björsén
 • Ulla Hecht (suppl.)
 • Hans Levin
 • Gösta Nyberg (suppl.)
 • Christina Morberg Hermelin
 • Christer P Svenson
 • Philip Philipsson
 • Lars Tidbeck
Revisorer
 • Anbrit Bergendahl
 • Ylva Yngvesson
Valberedning
 • Björn Edsta
 • Björn Klint
 • Siv-Britt Mäkk
Redaktörer
 • Christer P Svenson
 • Gösta Nyberg
E-post till Sällskapet Arosbröderna info@arosiensis.se