Bli medlem i Sällskapet Arosbröderna!

Så här enkelt är det att bli medlem:

1. Sätt in årsavgiften 200 kr på plusgiro 5 80 96 - 9, Sällskapet Arosbröderna. Ange ditt namn på talongen. 2. Fyll i och skicka in formuläret nedan
3. Klart!