Leif Dahlqvist 
Vingårdsgatan 2, 11758 Stockholm
Tel 08-594 347 67
E-post leif.k.dahlqvist@bredband.net

År 1962 | Klass R4

Skicka en hälsning!

Inga kommentarer